Commissies

Bestuur
Voorzitter: Gijs Bernouw
Vice-voorzitter: Evert Maassen
Secretaris: Bruni Leentfaar
Penningmeester: Peter Heeren
Lid: Cora Vos

 

Baancommissie
vacant

 

Commissie Beginnende Golfers
Johan Ooms (vz)
Leny Drenth
Jan de Jong
Frans Jordan
Anneke Kasius
Rob Rook
Jolanda Schenk
Stella Vonk
 

Commissie Competitiegolf
Jaap van Oeveren (vz)
Marion Koenders
Ann Maréchal
Willem Vonk

 

Damescommissie
Ellen van der Schalie (vz)
Marjan Dekker
Willemien Dingemans
Sjaan van der Hoek
Yvonne Immerzeel
Marina Kaal
Ying Ong-Tan
Len Ruissen
Henny Serier-Groeneveld
Veronica Snijders

Jeugdcommissie
vacant
 

Redactiecommissie
Peter Gans (vz)                010-2033395
Paul van den Broek           0180-690363
Dick van der Zwaard         070-3107457

TeeTime, clubblad van Golfclub Oude Maas
Advertenties/Acquisitie:
Paul van den Broek - Tel. 0180-690363
Redactiesecretariaat:
Peter Gans - 010-2033395

Oplage: 1000 exemplaren.
Verschijnt zesmaal per jaar

Seniorencommissie
Eric Schuuring (vz)
Piet Alderliesten
Erik de Baat
André Gosens
Jos Haddeman
Aad van den Hamer
Wim van Helden
Jan Hendriks
Paul de Jager
Hette Krikke
Nico Lockhorst
Joop van der Lubbe
Ton van der Rakt
Frank Schmitt
Wim van der Wal
Henk de Wijn
Jan Wijnolts


Stichting Handicart

Consul: Theo Fransen 

Stichting Old Granddad Nederland
Consul: Wim van Helden

 

Vertrouwenscommissie
Rubilita van Hooff
Claudia Rietveld


Gebruik het contactformulier om direct contact op te nemen met een van onze commissies. 

Handicap- en regelcommissie
Pieter Vos (vz)
Beppie van Hengel
Diana Lathouwers
Anja Overweg
 

Wedstrijdcommissie
Harry Briel (vz)
Bert Bennink
Jörgen van den Broek
Rinse Groenendijk
Beppie van Hengel
Bruni Leentfaar
Wim Overweg
Claudia Rietveld
Arie Jan Stoorvogel
Dick van der Zwaard

Commissie Golfweek
Jan Bierman (vz)
Marina Kaal-Vaandrager
Johan Ooms
Marianne Plaat
Ton van de Rakt
Ellen van der Schalie
Willem Vonk
Dick van der Zwaard

Commissie Werving en Binding
Henk Schuit (vz)
Gijs Bernouw
John Chow
Theo Heiligers
 

Commissie ICT en Web
Jan Sins (vz)
Marianne Plaat
Evert Maassen
Adviseur: Sjoerd Hartman