Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter: Jeroen Kaal
Secretaris: Guusje Roebersen
Penningmeester: Jan de Reus
Lid: Wanne den Duijf
Lid: Billy Paternoster
Lid: Pieter Vos

Baancommissie

Paul van den Broek (vz)
Jan de Reus
Pieter Vos

Commissie Beginnende Golfers

Rob Rook (vz)
Greet Braber

Leny Drenth
Jan de Jong
Leo van Kleij
Harrie Knol

Jolanda Schenk
Stella Vonk-Kool

Commissie Competitiegolf

Jaap van Oeveren (vz)
Ann Maréchal-Sars
Ronald van Veen
Willem Vonk

Damescommissie

Marjan Dekker (vz)
Anita Beljaars
Claudine Da Costa Gomez
Patricia van de Erve
Jeanette Kabel
Jeanette Krikke
Corine Lagas

Lucille van Opdorp
Guusje Roebersen

Redactiecommissie

Dick van der Zwaard (vz)     070-3107457
Ger Matthijs                                06-11133769

Sandra Bernouw                       06-14590303

TeeTime, clubblad van Golfclub Oude Maas
Advertenties/Acquisitie:

Redactiesecretariaat:
Ger Matthijs

Oplage: 1000 exemplaren.
Verschijnt viermaal per jaar

Heren Seniorencommissie

Wouter Vlasblom (vz)
Piet Alderliesten (wedstrijdleiding)
Eric de Baat (penningmeester HS)
René Faber (secretaris HS)

Aad van den Hamer
Leander Jansen
Joop Koelmans
Hette Krikke
Peter Nikken
Bert den Otter

Ton van der Rakt (commissie pagina)
Cees Schakelaar
Henk de Wijn

Stichting Handicart

Consul: Paul van den Broek

Stichting Old Granddad Nederland

Consul: Piet Alderliesten

Vertrouwenscommissie

Rubilita van Hooff

Gebruik het vertrouwelijk@golfcluboudemaas.nl adres om direct contact op te nemen met een van onze commissies.

Handicap- en regelcommissie

Pieter Vos (vz)
Diana Lathouwers
Anja Overweg
Marianne Plaat (adviseur)

Commissie ICT en Web

Evert Maassen (vz)
Jan Sins
Peter Heeren
Marianne Plaat
Harrie Knol

Sjoerd Hartman (adviseur)

Wedstrijdcommissie

Bert Bennink (vz)
Paul van den Broek (penningmeester)
Ria Bierman
Thérese Briel
Cees van Dijk (BB)
Sjaan van der Hoek
Hans Serier
Arie Jan Stoorvogel
Ronald van Veen

Gerard Verhoeven
Dick van der Zwaard

Commissie Golfweek

Div commissie leden

Jeugdcommissie

Sebas Kaal. (vz) 
Henk Schuit 
Gijs Bernouw 
Anke Hofland van Troost 
René van Graafeiland oudervertegenwoordiger 
Monique Lems oudervertegenwoordiger

Narrow Casting

Ad van Koppen
contentnc@golfcluboudemaas.nl

Scroll to top