Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter: Gijs Bernouw
Secretaris: Guusje Roebersen
Penningmeester: Jan de Reus

Baancommissie

Paul van den Broek (vz)
Jan de Reus
Pieter Vos

Commissie Beginnende Golfers

Johan Ooms (vz)
Leny Drenth
Jan de Jong
Frans Jordan
Rob Rook
Jolanda Schenk
Stella Vonk-Kool

Commissie Competitiegolf

Jaap van Oeveren (vz)
Ann Maréchal-Sars
Willem Vonk
Ronald van Veen

Damescommissie

Marjan Dekker (vz)
Anita Beljaars
Claudine Da Costa Gomez
Jeanette Krikke
Len Ruissen
Lucille Opdorp
Veronica Snijders
Guusje Roebersen
Patricia van de Erve

Narrow Casting

Ad van Koppen
contentnc@golfcluboudemaas.nl

Redactiecommissie

Dick van der Zwaard (vz)     070-3107457
Ger Matthijs                              06-11133769

Sandra Bernouw                     06-14590303

TeeTime, clubblad van Golfclub Oude Maas
Advertenties/Acquisitie:

Redactiesecretariaat:
Ger Matthijs

Oplage: 1000 exemplaren.
Verschijnt zesmaal per jaar

Heren Seniorencommissie

Wouter Vlasblom (vz)
Piet Alderliesten (wedstrijdleiding)
Eric de Baat (penningmeester HS)
René Faber (secretaris HS)

Herry Fonhof
André Gosens
Aad van den Hamer
Leander Jansen
Hette Krikke
Peter Nikken
Bert den Otter

Ton van der Rakt (commissie pagina)
Cees Schakelaar
Henk de Wijn

Stichting Handicart

Consul: Piet Alderliesten

Stichting Old Granddad Nederland

Consul: Piet Alderliesten

Vertrouwenscommissie

Rubilita van Hooff

Gebruik het contactformulier om direct contact op te nemen met een van onze commissies.

Handicap- en regelcommissie

Pieter Vos (vz)
Diana Lathouwers
Anja Overweg
Marianne Plaat (adviseur)

Commissie ICT en Web

Evert Maassen (vz)
Jan Sins
Peter Heeren
Marianne Plaat
Sjoerd Hartman (adviseur)

Wedstrijdcommissie

Jörgen van den Broek (vz)
Paul van den Broek (penningmeester)
Thérese Briel
Bert Bennink
Ria Bierman
Sjaan van der Hoek
Ger Matthijs
Arie Jan Stoorvogel
Dick van der Zwaard

Commissie Golfweek

Div commissie leden

Golfpromotie Rhoon

Henk Schuit (vz)
Gijs Bernouw
John Chow

Jeugdcommissie

Sebas Kaal. (vz) 
Henk Schuit 
Gijs Bernouw 
Anke Hofland van Troost 
René van Graafeiland oudervertegenwoordiger 
Monique Lems oudervertegenwoordiger

Scroll to top