AED procedure GCOM

Handleiding Noodhandicart lees hier…

Protocol gebruik van de herkenbare handicart tijdens clubwedstrijden en clubevenementen van de Golfclub Oude Maas. lees hier…

Reanimeren weer volgens normaal protocol.
Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
Dek de mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
Geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
Sluit de AED aan zodra deze beschikbaar is.

Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.
• Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
• Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
• Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
• Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
• Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

AED procedure GCOM v2_1
Scroll to top