Lidmaatschap

Lidmaatschap

Golfclub Oude Maas kent de volgende lidmaatschappen:

  • Gewone leden
  • Jeugdleden
  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Sponsorleden
  • Ondersteunende leden
  • Vrije golfers – Alleen NGF-handicapregistratie
  • Gewone leden, Jeugdleden, Ereleden, Leden van verdienste zijn verplicht een baan-abonnement bij Rhoon Golf Center af te nemen.

Gewone leden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt.

Jeugdleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.

Sponsorleden zijn personen die als lid voor de duur van de sponsoring zijn toegelaten. Na afloop van het sponsorschap kunnen zij als gewoon lid worden toegelaten.

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de geldende Statuten en Huishoudelijk Reglement van Golfclub Oude Maas te verkrijgen bij het secretariaat.

Per 1 januari 2024 telt de golfclub +/- 500 jeugd, ondersteunende, gewone- en sponsorleden. Er wordt met 22 teams deelgenomen aan de competitie van de NGF door +/- 120 leden.

Clubwedstrijden worden wekelijks georganiseerd:

Heren senioren maandag en woensdag
Dames dinsdag en donderdag
Balletje-balletje woensdagmiddag (van mei t/m september)
Clubdag alle leden zaterdag

Leden van Golfclub Oude Maas kunnen tegen een gereduceerde prijs op de volgende golfbaan golfen.
• Golfbaan Kralingen

Indien u uw NGF-handicapregistratie wilt laten registreren kunt u onderstaand formulier online invullen.
Online formulieren:

Abonnementen en prijzen

Tarieven Golfclub Oude Maas

Jaarlijks lidmaatschap, clubcontributie : € 100
Jeugdtarief (t/m 21 jaar) per jaar
Studenten   (t/m 26 jaar) per jaar
: € 40
Vrije golfers, alleen NGF-registratie
Lidmaatschap NGF inclusief WA-verzekering
: € 60

kantel je telefoon

Abonnementsvormen RGC
RGC heeft besloten om het lidmaatschapsjaar voortaan te laten lopen van 1 oktober t/m 30 september in plaats van een kalenderjaar.
Lidmaatschap van golfclub Oude Maas loopt van Januari t/m december.

Tarieven baan-abonnement Rhoon Golfcenter 2023-2024

Clubgebonden baanabonnement, excl. clubcontributie
€ 1.320
Jeugd baanabonnement (t/m 16 jr), excl. clubcontributie € 230
Jeugd baanabonnement (17 t/m 21 jr), excl. clubcontributie
Studenten baanabonnement t/m 26 jr, excl. clubcontributie
€ 560
€ 835

INSTAP-Abonnement €750

Het instap-abonnement geeft u de kans om kennis te maken Rhoon Golf Center en golfclub Oude Maas. Dit abonnement is alleen bedoeld voor nieuwe leden die nog nooit een abonnement of rittenkaart bij ons hebben gehad. U kunt eenmalig voor maximaal één jaar lid worden met dit abonnement. Het lidmaatschap van de golfclub kost €100 en is niet inbegrepen in het instapabonnement. Met dit abonnement kunt u per maand 8 keer 9 holes spelen. Het abonnement 1-10-2023 tot 1-10-2024

LID WORDEN

Indien u lid wilt worden, wordt u verzocht het aanmeldingsformulier online in te vullen.

VRIJE GOLFERS (NGF registratie-lid)

• Lidmaatschap NGF inclusief WA-verzekering
• Via ProwareGolf online handicapregistratie 
• Eenvoudig online scores invoeren via Internet/ Proware-App
• 4 x clubblad Golfclub Oude Maas in uw brievenbus
• Gratis account bij de app GOLF.NL, www.golf.nl/app
• Een NGF-pas (digitaal) 

 

 

Scroll to top