Lidmaatschap

Lidmaatschap

Golfclub Oude Maas kent de volgende lidmaatschappen:

  • Gewone leden
  • Jeugdleden
  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Sponsorleden
  • Ondersteunende leden
  • Vrije golfers – Alleen NGF-handicapregistratie

Er is momenteel geen wachtlijst om lid te worden.

Gewone leden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt.

Jeugdleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.

Sponsorleden zijn personen die als lid voor de duur van de sponsoring zijn toegelaten. Na afloop van het sponsorschap kunnen zij als gewoon lid worden toegelaten.

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de geldende Statuten en Huishoudelijk Reglement van Golfclub Oude Maas te verkrijgen bij het secretariaat.

Per 1 januari 2019 telt de golfclub +/- 675 gewone- en sponsorleden, waaronder 15 jeugdleden. Er wordt met 22 teams deelgenomen aan de competitie van de NGF door +/- 120 leden.

Clubwedstrijden worden wekelijks georganiseerd:

Heren senioren maandag en woensdag
Dames dinsdag en donderdag
Balletje-balletje woensdagmiddag (van mei t/m september)
Clubdag alle leden zaterdag

Voor de juiste data en tijden van clubwedstrijden wordt u verwezen naar de op deze site aanwezige kalender.

Abonnementen en prijzen

Tarieven Golfclub Oude Maas

Jaarlijks lidmaatschap, clubcontributie : € 100
Inschrijfgeld nieuwe leden (tijdelijk)

Jeugdtarief (t/m 21 jaar) per jaar

: € 0

: € 40

Vrije golfers, alleen NGF-registratie : € 60

Tarieven baanabonnement Rhoon Golfcenter

Clubgebonden baanabonnement, excl. clubcontributie : € 1135
Jeugd baanabonnement (17-21 jr), excl. clubcontributie : € 500
Jeugd baanabonnement (t/m 16 jr), excl. clubcontributie : € 350

LID WORDEN

Indien u lid wilt worden, wordt u verzocht het aanmeldingsformulier online in te vullen.

VRIJE GOLFERS

Indien u uw NGF-handicapregistratie wilt laten registreren kunt u onderstaand formulier online invullen.

U bent er dan verzekerd dat uw scores worden geregistreerd en uw handicap wordt bijgehouden.

Online formulieren:
Scroll to top