Lidmaatschap

Lidmaatschap

Golfclub Oude Maas kent de volgende lidmaatschappen:

  • Gewone leden
  • Jeugdleden
  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Sponsorleden
  • Ondersteunende leden
  • Vrije golfers – Alleen NGF-handicapregistratie
  • Gewone leden, Jeugdleden, Ereleden, Leden van verdienste zijn verplicht een baanabonnement bij Rhoon GolfCenter af te nemen.

Gewone leden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt.

Jeugdleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.

Sponsorleden zijn personen die als lid voor de duur van de sponsoring zijn toegelaten. Na afloop van het sponsorschap kunnen zij als gewoon lid worden toegelaten.

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de geldende Statuten en Huishoudelijk Reglement van Golfclub Oude Maas te verkrijgen bij het secretariaat.

Per 1 januari 2021 telt de golfclub +/- 550 gewone- en sponsorleden. Er wordt met 22 teams deelgenomen aan de competitie van de NGF door +/- 120 leden.

Clubwedstrijden worden wekelijks georganiseerd:

Heren senioren maandag en woensdag
Dames dinsdag en donderdag
Balletje-balletje woensdagmiddag (van mei t/m september)
Clubdag alle leden zaterdag

Leden van Golfclub Oude Maas kunnen tegen een gereduceerde prijs op de volgende golfbanen golfen. 35 euro 18 holes
• Golfpark Almkreek in Almkerk
• De Loonsche Duynen
• De Breuninkhof in Bussloo

Abonnementen en prijzen

Tarieven Golfclub Oude Maas

Jaarlijks lidmaatschap, clubcontributie : € 100
Jeugdtarief (t/m 21 jaar) per jaar
Studenten   (t/m 26 jaar) per jaar
: € 40
Vrije golfers, alleen NGF-registratie
Lidmaatschap NGF inclusief WA-verzekering
: € 60

Tarieven baanabonnement Rhoon Golfcenter

Clubgebonden baanabonnement, excl. clubcontributie : € 1175
Jeugd baanabonnement (t/m 15 jr), excl. clubcontributie : € 200
Jeugd baanabonnement (16 t/m 21 jr), excl. clubcontributie
Studenten baanabonnement t/m 26 jr, excl. clubcontributie
: € 500
: € 550

LID WORDEN

Indien u lid wilt worden, wordt u verzocht het aanmeldingsformulier online in te vullen.

VRIJE GOLFERS

• Lidmaatschap NGF inclusief WA-verzekering
• Via ProwareGolf online handicapregistratie en starttijden boeken
• Eenvoudig online scores invoeren via Internet/ Proware-App
• 2 x per jaar Golf.nl Magazine
• 5 x clubblad Golfclub Oude Maas in uw brievenbus
• Gratis account bij de app GOLF.NL, www.golf.nl/app
• Een NGF-pas (digitaal) 

Indien u uw NGF-handicapregistratie wilt laten registreren kunt u onderstaand formulier online invullen.

Online formulieren:

Scroll to top