Nieuws

Veel banen hebben materialen teruggeplaatst.

Materialen zoals vuilnisbakken, ballenwassers en harken kunnen in onze ogen (NGF) in de baan geplaatst worden en ons inziens kunnen clubs ook toestaan dat de vlaggenstokken aangeraakt mag worden.

Het is inmiddels mei 2021 en wij willen nogmaals aangeven dat na uitgebreid overleg met deskundigen, verantwoord en veilig is materialen terug te plaatsen in de baan – met de disclaimer dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is.
Clubs mogen ervoor kiezen om het aanraken van de vlaggenstok toe te staan, maar het verdient de aanbeveling spelers erop te wijzen dat er altijd een klein tot zeer klein besmettingsrisico is. Om dit risico te verkleinen verdient het de aanbeveling ontsmettingsmiddelen te gebruiken en na het gebruik je handen te desinfecteren.

Scroll to top