Nieuws

Record opbrengst Handicart-wedstrijd 2022

Volop zon en 26 graden in de schaduw is op 4 augustus de jaarlijkse Handicartwedstrijd gespeeld.
Shotgun Greensome met 96 deelnemers, waaronder 52 gasten van diverse andere golfclubs.
Zij hebben, veelal op uitnodiging van Oude Maas spelers, gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om tegen een relatief gering bedrag op onze supermooie baan de jaarlijkse HC-wedstrijd te spelen.
De baan is Green-fee vrij ter beschikking gesteld door Rhoon Golfcenter, dat maakt zulke dingen mogelijk. Ontvangen met koffie, wedstrijdkaart, balletje en consumptiebon op naar de start om 9.30 uur.
Appeltje en banaantje voor onderweg en op pad voor een heerlijke ontspannen wedstrijd.
3 prijzen voor de winnende koppels en heel veel prijzen voor 2x Longest en Neary’s op alle par 3 holes.
Van onze sponsoren Fyffes en van Gelder hadden wij zoveel fruit ontvangen dat ook alle birdies met een hele ananas konden worden gehonoreerd.
Na afloop op het terras genieten van je consumptie en de door de Brasserie aangeboden bitterballen.
De organisatie is ondersteund door de Heren Senioren, Damescommissie, Marianne Plaat en de dames van Golfcenter Rhoon. De prijzen van vandaag zijn voor een deel, door Bert de Bode bij elkaar gesprokkeld.
Voorafgaand aan de prijsuitreiking is stilgestaan bij de rol van de Stichting Handicart, bij het tot stand komen van het nieuwe 9 holes, winterhard Handicart pad.
Vanuit het Jaap Strous fonds van de St. Handicart is een substantiële bijdrage geleverd aan de verwezenlijking van het pad. Wat is het Jaap Strous fonds en wat is de link naar Golfcenter Rhoon.
De St. Handicart is vorig jaar blij verrast met een legaat van Jaap Strous, 98-jarige juwelier uit Rotterdam.
Vorig voorjaar overleden en tot zijn dood een trouwe bezoeker van onze baan. Hij was alle vrijdagen voor het raam in de Brasserie te vinden en genoot van zijn koffie, lunch of drankje. Van zijn “Golf Skills” zijn geen noemenswaardig heden te vermelden maar wel van de verhalen rond zijn aanwezigheid.
Vanwege de link met Oude Maas heeft de stichting dan ook gemeend dat een deel van de erfenis naar Rhoon moest gaan. Bij de opening van het Jaap Strous pad zal hierbij nog uitgebreid worden stilgestaan.
Dat brengt ons bij de “oldtimers” van deze wedstrijddag.
Samen in de Handicart, 175 jaar oud, 18 holes par 3 Beverbaan en 4 uur lang de grootste lol hebben.
Zij doen ook al vele jaren mee met onze HC-wedstrijd en als zij genieten doen wij dat ook.
Daarom 1e prijs 80+ Beverbaan 18 holes Miep van der Ree en Anja Latenstein beide een mini handicart.
Prijswinnaars: Handicart Open Rhoon 2022
1e prijs 45 punten hcp. 29 Maya en Jaap Boertjes
2e  44  hcp. 21 Ben en Renaldo van Rijswoud
3e  43  hcp. 23 Eric Vande Bergh-Quentin v Soldt
Longest Dames  Anne Piek
Longest Heren  Henk Schuit

Neary Quentin van Soldt
 Wouter Vlasblom
Jan van der Velde
Andre Gosens
 Ton Mooren
De grootse prijswinnaar is natuurlijk de Stichting Handicart met een netto-opbrengst van € 1229,62 +
bonus donatie van Vincent van Droogenbroeck van 1000 euro aan de St. Handicart is totaal € 2229,62
De winnaars Maya en Jaap Boertjes uit Papendrecht, homecourse Landgoed Bergvliet, zijn geen onbekenden op Rhoon. Zij wisten 3 jaar geleden al de hand te leggen op de derde plaats in onze wedstrijd.
Zij vinden het een eer om Oude Maas te vertegenwoordigen op de regio finale 12 september op Delftland.
Piet Alderliesten
Clubconsul St. Handicart

Scroll to top