Lidmaatschap

Golfclub Oude Maas kent de volgende lidmaatschappen:

  • Gewone leden
  • Jeugdleden
  • Ereleden
  • Leden van verdienste
  • Sponsorleden
  • Ondersteunende leden
  • Vrije golfers - Alleen NGF-handicapregistratie

Er is momenteel geen wachtlijst om lid te worden.

Gewone leden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar hebben bereikt.
Jeugdleden zijn zij die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van 22 jaar nog niet hebben bereikt.
Sponsorleden zijn personen die als lid voor de duur van de sponsoring zijn toegelaten. Na afloop van het sponsorschap kunnen zij als gewoon lid worden toegelaten.
Aspirant leden worden aangeschreven om lid te kunnen worden op basis van de datum van inschrijving, na voordracht van geen bezwaren via de toelatingscommissie.

Voor bijzonderheden wordt verwezen naar de geldende Statuten en Huishoudelijk Reglement van Golfclub Oude Maas te verkrijgen bij het secretariaat.

Per 1 januari 2018 telt de golfclub +/- 700 gewone- en sponsorleden, waaronder 15 jeugdleden.
Er wordt met 22 teams deelgenomen aan de competitie van de NGF door +/- 120 leden.


Clubwedstrijden worden wekelijks georganiseerd:

Heren senioren maandag en woensdag
Dames dinsdag en donderdag
Balletje-balletje woensdagmiddag (van mei t/m september)
Clubdag alle leden zaterdag


Voor de juiste data en tijden van clubwedstrijden wordt u verwezen naar de op deze site aanwezige kalender.

Abonnementen/Prijzen

Tarieven Golfclub Oude Maas

Jaarlijks lidmaatschap, clubcontributie : € 100 
Inschrijfgeld nieuwe leden (tijdelijk)

Jeugdtarief (t/m 21 jaar) per jaar
: € 0

: € 40
Vrije golfers, alleen NGF-registratie : € 60

 

Tarieven baanabonnement Rhoon Golfcenter

Clubgebonden baanabonnement, excl. clubcontributie : € 1135   
Jeugd baanabonnement (17-21 jr), excl. clubcontributie : € 500
Jeugd baanabonnement (t/m 16 jr), excl. clubcontributie : € 350

 

LID WORDEN
Indien u lid wilt worden, wordt u verzocht onderstaand formulier "Aanmeldingsformulier" uit te printen en in te vullen. Daarna kunt u het inleveren bij het secretariaat of in de postbus bij de wedstrijdbalie deponeren.

 

VRIJE GOLFERS
Indien u uw NGF-handicapregistratie wilt laten registreren kunt u onderstaand formulier "HR-vrije_golfer_herzien_2018_1.docx" downloaden/printen en invullen. 
Daarna kunt u het formulier inleveren bij het secretariaat of in de postbus bij de wedstrijdbalie deponeren.
U bent er dan verzekerd dat uw scores worden geregistreerd en uw handicap wordt bijgehouden.